Hódi Éva (elnök)

Hódi Éva Hódi Éva tanár, könyvtáros. Budapesten született, 1948. febr. 8-án. Iskolai tanulmányait Budapesten, a Hegedűs Gyula Utcai Általános Iskolában, a Kossuth Zsuzsa Gimnáziumban és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (ELTE BTK) magyar–orosz szakán végezte (1967–1972). Bölcsészdoktorátusát Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte meg 1984-ben. Könyvtárosi szakvizsgát Belgrádban tett 1993-ban. Érdeklődési köre: Ifjúságkutatás, vajdasági magyar tudománytörténet, magyar nyelv és irodalom, nyelvművelés. Egy ideig tanár Budapesten, majd férjével Jugoszláviába költözve az adai Petar Drapšin Középiskolában tanít. Később könyvtárvezető az adai Szarvas Gábor Könyvtárban, majd 2010-2013-ig a könyvtár igazgatója. Társadalmi tevékenysége: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke a szervezet megalakulásától (1993–) és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezője. A Magyar Tudományos Akadémia határon túli köztestületi tagja (2007–). a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) választmányi tagja (2010–), az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökségi tagja (2012-), a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvi Bizottságának tagja (2002–), az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör alapító tagja (1992-). Fő művei: Szerkesztője és társszerzője a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok kiadványainak: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok (1995-2012, évente, jelenleg 18 kötet). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 30 éve (2000), Ki kicsoda, 2004. Vajdasági magyar közéleti lexikon (Hódi Sándorral, 2004). Anyanyelvünk szolgálatában (2005). Hűség az anyanyelvhez (2008). Vajdasági magyar ki kicsoda 2010. (Hódi Sándorral), Nyolcvan év kisebbségben (szerk., 2002), Egy kis nyelvi tücsök és bogár (2013). Tanulmányai, cikkei jelentek meg különböző folyóiratokban. Díjak: Berzsenyi-díj (1998), Kresznerics Ferenc-díj (2004), az általa vezetett Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 2006-ban Ada Község Érdemérmét kapta meg, 2011-ben pedig a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma Teleki Pál Érdeméremmel tüntette ki. Címe: 24430 Ada, Vuk Karadžić u. bb, Tel.: 024852034 (lakás). E-mail: heva@adacity. net,

Dijak: Berzsenyi-díj, Kresznerics-díj
Cím: 24430 Ada V. Karadzica bb
Tel.: +381 24 852 034
E-mail: heva@adacity.net

Vissza


Copyright, 2014 Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület | Felszabadulás tér 3/A. | A weblapot a Codica d.o.o. készítette.