Aktuális

2015.10.10-én a Szarvas Gábor Nyelvművelő napok keretében megnyílt a 28-as nemzedék c. kiállítás a könyvtár kiállítótermében. A kiállítást Hódi Éva nyitotta meg az alábbi beszéddel: Hölgyeim és Uraim, kedves közönség! Köszöntöm Önöket a 28-as nemzedék c. kiállítás megnyitóján. A kiállítás anyagát Faragó Kornélia állította össze, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettől kaptuk meg és állítottuk ki az idei Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok alkalmából. Köszönjük a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek, hogy ezt a szép anyagot elhozták hozzánk, hogy megismerkedhessünk azokkal a neves vajdasági magyar írókkal, képzőművészekkel, akiket a 28-as nemzedék néven szoktunk emlegetni. Ahogy Faragó Kornélia írja, az emlékezés és az emlékeztetés szándékával készült a kiállítás. A kiállítás kilenc kiváló vajdasági magyar személyiség életútjából, szellemi teljesítményéből, művészi törekvéseiből mutat be szemelvényeket. E kilenc kiváló ember életében nemcsak az a közös, hogy egyazon évben, 1928-ban születtek, és ugyanolyan társadalmi-kulturális körülmények között nevelkedtek és bontakozott ki életpályájuk, de ezen túlmenően még egy bizonyos nemzedéki összetartozás érzete is jellemezte őket. Baráti kapcsolatokat ápoltak, figyeltek egymásra, egymás munkáira. „ A huszonnyolcasoknak járt ki a feladat, hogy megőrizzék, ami még megőrizhető volt a múlt értékeiből, hogy újra elinduljanak a kísérletezés kudarcot meg sikert egyformán felkínáló útjain. Hogy újra érvényt szerezzenek a költők találkozásának, a szellemi érintkezések új irányainak” – írja róluk Bányai János Az érzés a szellem szabadsága c. írásában, mely gondolatot kiállításunk egyik pannóján is olvashatjuk. A kiállításon szereplő kilenc neves személyiség közül a legtöbb a vajdasági magyar irodalom és kultúra mindmáig elevenen élő és ható alakja. Ács Károly, Dévavári Zoltán, Fehér Ferenc, Kalapis Zoltán, Kalmár Ferenc, Kopeczky László, Sáfrány Imre, Winkler Imre és Vukovics Géza nevével sokszor találkozhattunk a közelmúltban, a sajtóban, kiállításokon, különböző kiadványokban. Fehér Ferenccel pedig az adai könyvtárban több alkalommal is személyesen találkozhattunk. A 28-as nemzedék tagjai az idők során már valamennyien átkeltek a Léthe folyón a túlsó partra. Legtovább Kalmár Ferenc élt közülük, aki nem sokkal azután távozott az élők sorából, hogy 2013-ban ezt a kiállítást a 28-as nemzedék tiszteletére elkészítették. Emléküket megőrizve a kiváló vajdasági írónő, Juhász Erzsébet szavait idézhetnénk: „A veszendőséggel nem lehet szembeszegülni. Csak egyvalamit tehetünk ellene: szívós figyelemmel vesszük számba, ami van, s ami volt, s konokul emlékezünk mindazokra, akik itt voltak, e tájon éltek egykor” (Juhász Erzsébet: Emlékezés Fehér Ferencre. Híd. 1994. december, 849-851) Ezzel a szép gondolattal a kiállítást megnyitom.

2015-10-10

Vissza...Copyright, 2014 Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület | Felszabadulás tér 3/A. | A weblapot a Codica d.o.o. készítette.