Szarvas napok

Ada község képviselő-testületének érdemérmea nyilvános elismerések odaítéléséről szóló 17-3/2006-01 számú, 2006. június 29-én
kelt határozatával

ÉRDEMÉRMET
adományoz

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR
NYELVMŰVELŐ EGYESÜLETNEK
a sokéves tudományos munkájáért,
a magyar nyelv és kultúra ápolásának területén végzett sokoldalú tevékenységéért,
valamint a hazánkban és külföldön szerzett kiemelkedő tekintélyért, ezzel öregbítvén
Ada Község hírnevét.

AZ ÉRDEMÉREM ÁTVÉTELECopyright, 2014 Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület | Felszabadulás tér 3/A. | A weblapot a Codica d.o.o. készítette.