Szarvas napok

2014

  • Hódi Éva: Nemzetben él a nyelv
  • Balázs Géza: Álom - közösság - nyelv
  • Pomogáts Béla: A magyar nyelv közösságet formáló és összetartó ereje
  • Hódi Sándor: A nyelv mint személyiségformáló közösség
  • Pusztay János: Az iskola szerepe az anyanyelv megőrzésében
  • Molnár Csikós László: A közösség a nyelv hordozója
  • Pomozi Péter: A vajdasági magyarok és a magyar nyelvközösség


Copyright, 2014 Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület | Felszabadulás tér 3/A. | A weblapot a Codica d.o.o. készítette.